O konferenci

Hlavním cílem konference Kompas vzdělávání bylo nalézt filozofii jihočeské školy 21. století. K dosažení vytyčeného cíle spojily své síly Jihočeský kraj a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, za podpory kolegů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Jihočeské hospodářské komory a mnoha dalších. 

Setkání bylo dvoudenní. Konference se konala 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu Jihočeské univerzity. První den přinesl vstupy ke společným tématům za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i hejtmana Jihočeského kraje, druhý den si účastníci mohli vybrat z pestré nabídky besed a workshopů.

V případě zájmu jsou na tomto odkaze u jednotlivých panelů a sekcí k dispozici příspěvky z prvního i druhého dne konference.

Tisková zpráva